Giỏ hàng

Trân Huế Trương

Tổng thiệt hại đến nay là 4 toner, 2 serum và 1 kem dưỡng của dòng 30 days miracle! Mụn giảm rõ rệt, lỗ chân lông thu nhỏ hơn hẳn. Thật sự mình tìm kiếm một sản phẩm phù hợp với bản thân như vậy là cả một quá trình!! Some by mi đúng là sản phẩm chân ái của mình !!

Tổng thiệt hại đến nay là 4 toner, 2 serum và 1 kem dưỡng của dòng 30 days miracle! Mụn giảm rõ rệt, lỗ chân lông thu nhỏ hơn hẳn. Thật sự mình tìm kiếm một sản phẩm phù hợp với bản thân như vậy là cả một quá trình!! Some by mi đúng là sản phẩm chân ái của mình !!

Danh mục tin tức

Từ khóa